استانبول، شهر امپراطوری‌ها

http://blog.parintravel.com/wp-content/uploads/2013/10/c8e410acd9a13b9a7ec780f24d2776d6-190x132.jpg

استانبول، شهر امپراطوری‌ها استانبول، شهری دو تکه میان آسیا و اروپا، نمایشی همیشگی‌ از فرهنگ، سنت و تاریخ ترکیه را در کنار زیبایی‌های امروزی‌اش به نمایش می گذارد. قرار گرفتن استانبول بین دو دریای سیاه و دریای مرمره، تابستان‌های شرجی و زمستان‌های پر …

Posted in استانبول | Leave a comment