هتل های بانکوک ۵ ستاره

    بانکوک هتل های ۵ ستاره تابستان ۱۳۹۲ خدمات سه تخته دو تخته یک تخته هتـل اتاق و صبحانه ۱۷۱ ۱۱۱ ۱۱۱ RADISSON SUITES اتاق و صبحانه ۱۵۰ ۹۸ ۹۸ ANANTARA SATHORN اتاق و صبحانه ۱۵۸ ۱۱۵ ۱۱۵ MARRIOTT EXECUTIVE اتاق …

Posted in هتل, هتل های بانکوک | Leave a comment

هتل های بانکوک ۴ ستاره

    بانکوک هتل های ۴  ستاره تابستان ۱۳۹۲ خدمات سه تخته دو تخته یک تخته هتـل اتاق و صبحانه ۱۰۳ ۶۴ ۶۴ GOLDEN TULIP MAD اتاق ۱۰۳ ۶۴ ۶۴ KINGSTON SUITES اتاق و صبحانه ۱۰۷ ۶۴ ۶۴ MONTIEN RIVERSIDE اتاق و صبحانه …

Posted in هتل, هتل های بانکوک | Leave a comment

هتل های بانکوک ۳ ستاره

        بانکوک هتل های ۳  ستاره تابستان ۱۳۹۲ خدمات سه تخته دو تخته یک تخته هتـل اتاق و صبحانه ۵۰ ۳۱ ۲۷ CONVENIENT RESORT اتاق و صبحانه – – – SAWASDEE BANGKOK اتاق و صبحانه ۵۴ ۴۱ ۴۱ …

Posted in هتل, هتل های بانکوک | Leave a comment