آنتالیا شهر سواحل آبی

http://blog.parintravel.com/wp-content/uploads/2013/08/antaliya1-190x138.jpg

آنتالیا آنتالیا، شهر ساحل و دریاست؛ روزهای درخشان، مثل خورشید و شب‌های آرام شبیه به مدیترانه؛ شهری با جمعیت جوان که اولین سکونت‌گاه‌های انسانی ترکیه را در خود جای داده است؛ شهر هیجان بازی‌های آبی و رستوران‌ها و کافه‌های سنگی. هوای آنتالیا در …

Posted in آنتالیا, اطلاعات گردشگری | Leave a comment