سن پترزبورگ

http://blog.parintravel.com/wp-content/uploads/2013/09/c36b66ec4be69db982c32d8f1ce0a3a7-190x133.jpg

سن پترزبورگ محلی‌ها، خیلی ساده و خودمانی، به سن‌پترزبورگ می‌گویند”پیتر . پیترِ قصه‌ی ما در عمر نسبتا کوتاه ۳۰۰ ساله‌اش اسم‌های دیگری هم داشته ؛ اسم‌هایی مثل پتروگراد یا لنین‌گراد. این شهر، هر نامی که داشته است، در همه‌ی این سال‌ها نقش مهمی در سرنوشت روسیه بازی …

Posted in سن پترزبورگ | Leave a comment