پاریس شهر جشن بی‌کران!

http://blog.parintravel.com/wp-content/uploads/2013/12/paris1-190x133.jpg

شهر ادبیات، شهر سینما، فلسفه، تئاتر، مد، شهر خوردنی‌های رنگارنگ. پاریس شهر  جشن بی‌کران! پاریس را بی‌ آنکه دیده باشیم می‌شناسیم، پاریس را در فیلم‌ها دیده‌ایم، در کتاب‌ها تصور کرده‌ایم, نام خیابان‌های پاریس را بلدیم تلفظ کنیم، آثار اصلی‌اش را می‌شناسیم، …

Posted in پاریس | Leave a comment