جزایر قناری سرزمین های پریان

http://blog.parintravel.com/wp-content/uploads/2013/12/11111-190x147.jpg

جزایر قناری سرزمین های پریان جزایر قناری از مجموع هفت جزیره در اقیانوس اطلس تشکیل شده است و به خاطر نزدیکی جغرافیایی، کشور مراکشسال‌هاست ادعای مالکیت آن را دارد؛ اما جزایر قناری بخشی از خاک اسپانیاست و مردم آن ملیت اسپانیایی دارند. بین …

Posted in اطلاعات گردشگری, جزایر قناری اسپانیا | Tagged | Leave a comment