بارسلون شهر زیبای کاتالان‌ها

http://blog.parintravel.com/wp-content/uploads/2014/02/bfe73b21cd1d39845ef9bddf7720cd2e-190x132.jpg

بارسلون ، شهر گائودی، شهر فوتبال، شهر آفتاب و دریا،  بزرگترین فرزند مدیترانه است. بارسلون همان‌ است که از یک شهر اروپایی می توان  انتظار داشت؛ دریا و ساحل، رستوران‌ها و کافه‌هایی که تا پاسی از شب بازند، خیابان‌های پر توریست، آثار …

Posted in بارسلون | Leave a comment