ارمنستان تورهوائی ۳شب و ۴ روز

ارمنستان تورهوائی ۳شب و ۴ روز   تاریخ اعتباراز۱۵/۱/۹۴  تا اطلاع ثانوی   ۲ تخته هر نفر                                        هتل     NUR*2                                                 ۱۱۳۰۰۰۰ NORK*3                                              ۱۱۷۰۰۰۰ REJINEH*3             …

Posted in ارمنستان | Tagged | Leave a comment

تور ۳ شب ارمنستان با هواپیمایی آسمان

تور ۳ شب ارمنستان با هواپیمایی آسمان روزهای پرواز : شنبه، دوشنبه، پنجشنبه، چهارشنبه   هتل                                                            دو تخته هر نفر نور*۲                                                                    ۱۱۵۰۰۰۰                      رجینه/شیراک*۳                                                    ۱۲۰۰۰۰۰ نورک رزیدنس*۳                                                    ۱۲۲۰۰۰۰ هرازدان*۳                                                              ۱۲۵۰۰۰۰  سیلاچی*۳                                                              ۰۱۲۸۵۰۰ آکوانک*۴                                                               ۱۳۷۰۰۰۰ متروپل/آرارات*۴                                           …

Posted in ارمنستان | Tagged | Leave a comment