۶شب و ۷ روز بدروم

۶شب و ۷ روز بدروم PEGASUS هتل                                                                   ۲تخته هر نفر ISIS  CHARME4*(ALL)                                        ۲/۲۹۵/۰۰۰ GREEN BEACH5*(ALL)                                       ۲/۷۴۵/۰۰۰ ISIS  CLUB5*(UALL)                                           ۳/۳۴۵/۰۰۰ KERVANSARAY5*(UALL)                                               ۳/۵۸۵/۰۰۰ BLUE BOSPHORUS5*(ALL)                                 ۴/۳۴۵/۰۰۰ WOW BUDROM5*(UALL)                                  ۴/۳۹۵/۰۰۰ KEFALUKA5*(UALL)                                          ۴/۴۹۵/۰۰۰ HILTON5*(UALL)                                               ۵/۹۴۵/۰۰۰ RIXOS PREMIUM5*(FB)                                                                ۷/۰۶۵/۰۰۰ خدمات تور: بلیط پگاسوس-اقامت در هتل …

Posted in بدروم | Tagged | Leave a comment