ارمنستان نوروز۱۳۹۴

ارمنستان نوروز۱۳۹۴ تاریخ رفت ۲۷ اسفند تا ۹فروردین    تور۵شب و ۶ روز هتل       دو تخته هر نفر NUR2*                                                 ۱۷۵۰۰۰۰ NORK RESIDENC3*                          ۱۸۹۰۰۰۰ REJINEH3*                                          ۱۹۹۵۰۰۰ SHIRAK3*                                           ۲۰۱۰۰۰۰ HARAZDAN3*                                   ۲۰۳۰۰۰۰ SILACHI3*                                           ۲۰۵۰۰۰۰ AQATEK3*                                          ۲۰۸۰۰۰۰ ARARAT4*                                          ۲۱۰۰۰۰۰ NAIRI4*                                               …

Posted in ارمنستان نوروز 94 | Tagged | Leave a comment

هند ۷شب و ۸ روز گوا ویژه نوروز ۱۳۹۴

هند ۷شب و ۸ روز گوا ویژه نوروز ۱۳۹۴ هتل                                                    ۲ تخته هر نفر SAND WOOD4*BB                                                                          ۳۳۹۰۰۰۰ SANDWOOD4*ALL                                                                          ۴۱۱۰۰۰۰ SUN VILLAGE4*BB                                                                          ۳۴۷۰۰۰۰ SUN VILLAGE4*ALL                                                                         ۳۸۷۰۰۰۰ COUNTRY INN & SUIT5*BB                                                         ۴۰۱۰۰۰۰ COUNTRY INN & SUIT5*ALL                                                       ۴۷۷۰۰۰۰ THE HOTEL GOA5*BB                                                                    …

Posted in هند 7شب و 8 روز گوا ویژه نوروز 1394 | Tagged | Leave a comment

مالزی ۷شب و۸ روز کوالالامپور ویژه نوروز ۱۳۹۴

مالزی ۷شب و۸ روز کوالالامپور ویژه نوروز ۱۳۹۴ هتل                                                    ۲ تخته هر نفر SANI HOTEL BUTIK                                                                          ۳۹۷۰۰۰۰ DYNASTY4*                                                                                       ۴۰۳۰۰۰۰ FLAMINGO4*                                                                                    ۴۰۷۰۰۰۰ GRAND SEASON4*                                                                          ۴۲۳۰۰۰۰ SUCASA4*                                                                                          ۴۳۳۰۰۰۰ SWISS GARDEN4*                                                                           ۴۴۰۰۰۰۰ ROYAL HOTEL4*                                                                               ۴۴۲۰۰۰۰ ROYAL BINTANG4*                                                                         ۴۴۲۰۰۰۰ SUNWAY PUTRA5*                                                                        …

Posted in مالزی 7شب و8 روز کوالالامپور ویژه نوروز 1394 | Tagged | Leave a comment

مالزی ۴شب کوالالامپور و۳ شب سنگاپور ویژه نوروز ۱۳۹۴

مالزی ۴شب کوالالامپور و۳ شب سنگاپور ویژه نوروز ۱۳۹۴ هتل    ۲ تخته هر نفر DYNASTY4* QUALITY4* 5050000 FLAMINGO4* QUALITY4* 5130000 GRAND SEASON4* ROYAL4* 5250000 SUCASA4* QUEEN4* 5400000 ROYALHOTEL4* ORCHID4* 5470000 SUNWAY PUTRA5* GALLERY4* 5590000   ISTANA5* GRAND PARK5* 5880000 …

Posted in مالزی 4شب کوالالامپور و3 شب سنگاپور ویژه نوروز 1394 | Tagged | Leave a comment

مالزی ۴شب کوالالامپورو۳ شب پنانگ ویژه نوروز ۱۳۹۴

مالزی ۴شب کوالالامپورو۳ شب پنانگ ویژه نوروز ۱۳۹۴   هتل    ۲ تخته هر نفر FLAMINGO4* COPTHORN ORCHID4* 4550000 FLAMINGO4* FLAMINGO4* 4650000 GRAND SEASON4* FLAMINGO4* 4750000   ROYAL BINTANG4* ROYAL BINTANG PENANG4* 4940000   CORUS4* SHERATION FOUR POINT4* 5040000   …

Posted in مالزی 4شب کوالالامپورو3 شب پنانگ ویژه نوروز 1394 | Tagged | Leave a comment

چین ۷شب و۸ روز ویژه نوروز ۱۳۹۴

چین ۷شب و۸ روز ویژه نوروز ۱۳۹۴   هتل                                                    ۲ تخته هر نفر BEIJING INTERNATIONAL5*                   ۵۰۷۰۰۰۰ RENAISSANCE WANGFUJING5*TOP      ۵۲۲۰۰۰۰   خدمات تور : بلیط رفت و برگشت با بلیط ایران ایر . ۷شب اقامت با صبحانه . ترانسفر …

Posted in چین 7شب و8 روز ویژه نوروز 1394 | Tagged | Leave a comment

تایلند ۷شب و ۸ روز پوکت ویژه نوروز ۱۳۹۴

تایلند ۷شب و ۸ روز پوکت ویژه نوروز ۱۳۹۴ هتل                                            ۲ تخته هر نفر TRIPLE ROUND PLACE3*               ۴۶۹۰۰۰۰ PATONG HOLY DAY3*                   ۴۹۷۰۰۰۰ THE CRIB PATONG3.5*                  ۵۱۹۰۰۰۰ EASTIN EASY PHUKET3*                ۵۲۶۰۰۰۰ CITIN PLAZA PATONG4*                ۵۳۴۰۰۰۰ ANDAKRIA4*                                  ۵۳۵۰۰۰۰ PRINCESS SEAVIEW4*                   …

Posted in تایلند 7شب و 8 روز پوکت ویژه نوروز 1394 | Tagged | Leave a comment

تایلند ۷شب و ۸ روز پاتایا ویژه نوروز ۱۳۹۴

تایلند ۷شب و ۸ روز پاتایا ویژه نوروز ۱۳۹۴ هتل                                            ۲ تخته هر نفر THE SUN RESORT3*                                           …

Posted in تایلند 7شب و 8 روز پاتایا ویژه نوروز 1394 | Tagged | Leave a comment

تایلند ۴شب بانکوک و ۳شب پوکت ویژه نوروز ۱۳۹۴

تایلند ۴شب بانکوک و ۳شب پوکت ویژه نوروز ۱۳۹۴ هتل    ۲ تخته هر نفر NASA VEGAS3* TRIPLE ROUND PLACE3* 4690000 IRESIDENCE3* TRIPLE ROUND PLAC3* 4810000 FORUM PARK3* BROTHER3* 5040000 BOSS SUIT HOTEL4* CITIN PLAZA PATONG4* 5170000 IRESIDENCE3* PRANCESS SEAVIEW4* …

Posted in تایلند 4شب بانکوک و 3شب پوکت ویژه نوروز 1394 | Tagged | Leave a comment

تایلند ۴شب بانکوک و ۳ شب پاتایا ویژه نوروز ۱۳۹۴

تایلند ۴شب بانکوک و ۳ شب پاتایا ویژه نوروز ۱۳۹۴ هتل    ۲ تخته هر نفر IRESIDENCE SATHORN3* THE SUN RESORT3* 4130000 FORUM PARK3* GOLDEN BEACH3* 4260000 BOSS SUIT HOTEL4* MARKLAND4* 4390000 IBIS SATHORN3* IBIS PTY3* 4450000 BOSS SUIT HOTEL4* …

Posted in تایلند 4شب بانکوک و 3 شب پاتایا ویژه نوروز 1394 | Tagged | Leave a comment