آفریقای جنوبی ویژه نوروز ۱۳۹۴

آفریقای جنوبی ۲شب ژوهانسبورگ+۲شب پارک جنگلی+۲شب سان سیتی+۴شب کیپ تاون ۱۰شب و۱۱روز هتل های  ۴*          دو تخته هر نفر ۱۲۹۹۰۰۰۰ هتل های ۵*          دو تخته هر نفر   ۱۴۹۹۰۰۰۰ HILTON SANDTONژوهانسبورگ           IVORY TREE GAME LODGE پارک جنگلی PALACE OF THE CITYسان …

Posted in آفریقای جنوبی ویژه نوروز 1394 | Tagged | Leave a comment