ارمنستان نوروز۱۳۹۴

ارمنستان نوروز۱۳۹۴ تاریخ رفت ۲۷ اسفند تا ۹فروردین    تور۵شب و ۶ روز هتل       دو تخته هر نفر NUR2*                                                 ۱۷۵۰۰۰۰ NORK RESIDENC3*                          ۱۸۹۰۰۰۰ REJINEH3*                                          ۱۹۹۵۰۰۰ SHIRAK3*                                           ۲۰۱۰۰۰۰ HARAZDAN3*                                   ۲۰۳۰۰۰۰ SILACHI3*                                           ۲۰۵۰۰۰۰ AQATEK3*                                          ۲۰۸۰۰۰۰ ARARAT4*                                          ۲۱۰۰۰۰۰ NAIRI4*                                               …

Posted in ارمنستان نوروز 94 | Tagged | Leave a comment